محمد حسین رحیمی

پژوهشگر با استعداد و علاقه مند به پیشرفت دارای مهارت های طراحی دارو...داروشناسی...دارورسانی با نانوحامل ها...طراحی واکسن و مهندسی پروتئین و داروهای شیمی درمانی و همچنین علاقه مند به پژوهش در حوزه نانوفناوری پزشکی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

گرایش تجزیه/نانو

موسسه/دانشگاه: زاگرس کرمانشاه

مهارت‌ها

پاورپوینت

80%

نرم افزار های شیمی

80%

تجهیزات آزمایشگاه

80%

انجام تست الکتروشیمی

80%

آزمایشگاه شیمی

100%

آنالیز دستگاهی مواد شیمیایی

80%

سنتز مواد شیمیایی

80%

نانو شیمی

60%

داروشناسی

60%

سنتز ترکیبات دارویی

60%

تكنسین دارویی

60%

نرم افزار های طراحی دارو

80%

ساخت داروهای ترکیبی

60%

ساخت کرم های بهداشتی دارویی

60%

واکسناسیون

60%

دستگاه hplcورفع مشکلات اولیه مربوط به دستگاه

80%

اشناhplc,ir, uv vis

80%

سنتز نانومواد

60%

کشت سلولی

60%

chemdraw

100%

Buffer Maker

100%

work with chemical analysis devices

80%

سوابق شغلی

پژوهشگر

خود اشتغال

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

60%

دوره ها و گواهینامه ها

نرم افزار های طراحی دارو

موسسه: کنگره بین‌المللی زیست پزشکی

داروشناسی

موسسه: کنگره بین‌المللی زیست پزشکی

طراحی واکسن و مهندسی پروتئین

موسسه: انستیتو پاستور ایران

نانو فناوری و پزشکی

موسسه: ستاد نانو

دستگاه hplcورفع مشکلات اولیه مربوط به دستگاه

موسسه: کیمیای ناب تجزیه

شیمی درمانی سرطان

موسسه: کنگره بین‌المللی زیست پزشکی

دارورسانی با نانوحامل ها

موسسه: کنگره بین‌المللی زیست پزشکی

کشت سلولی

موسسه: کنگره بین‌المللی زیست پزشکی

تماس با من